วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

พัฒนาการทารกในครรภ์

มาเริ่มดูพัฒนการลูกน้อยในครรภ์กันเลยคะ

เดือนที่ 1 จะมีพัฒนาการทางสมอง ตา ปาก หู ด้านใน ระบบการย่อย แขนและขา หัวใจเริ่มเต้น กระดูกสันหลังได้รับการพัฒนา ขนาดของเด็กจะขยาย 1/4 นิ้ว

เดือนที่ 2 มีใบหน้าแต่ไม่มีหนังตา มีข้อศอก มือนิ้วเท้า มีปอด กระดูกเริ่มแข็งแรง เด็กเริ่มเคลื่อนไหว ขนาดของเด็กจะยาว 1 1/8 นิ้ว

เดือนที่ 3 เริ่มยืดขากำหมัดหันศีรษะไปมาได้ หัวใจสมบูรณ์ ริมฝีปากและอวัยวะเพศเริ่มก่อตัว คุณแม่จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเด็กกำลังดิ้น ขนาดของเด็กจะยาวประมาณ 3 นิ้ว

เดือนที่ 4 เริ่มมีผม ขนคิ้ว ขนตา เล็บเริ่มงอก มีข้อต่อ กล่องเสียง เริ่มรับรู้รสชาติ ขนาดของเด็กจะยาวประมาณ 7 นิ้ว

เดือนที่ 5 เด็กเริ่มมีการเตะถีบ หมุนตัวไปมา มีผม ขน ดูดมือได้ ขนาดของเด็กจะยาวประมาณ 10-12 นิ้ว

เดือนที่ 6 เด็กสามารถลืมตาและหลับตาได้ ได้ยินเสียง มีลายนิ้วมือและนิ้วเท้า แต่เด็กจะยังผอมอยู่เพราะยังไม่ได้รับไขมันเพียงพอ

เดือนที่ 7 เด็กปกคลุมด้วยผิวหนังที่แตงแต่งยังเหี่ยวย่นอยู่ น้ำหนักของเด็กจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว ปอดเกือบสมบูรณ์ ผิวหนังมีไขสีเทา สามารถคลอดในระยะนี้ได้ขนาดของเด็กจะยาวประมาณ 14-17 นิ้ว

เดือนที่ 8 เด็กมีองค์ประกอบครบถ้วน และเริ่มได้ยินเสียงจากภายนอก

เดือนที่ 9 เด็กเติบโตเต็มที่ ผิวหนังเกลี้ยง เริ่มเอาศรีษะลงและพร้อมที่จะกำเนิด ขนาดของเด็กจะยาวประมาณ 20-22 นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น